Historia i kultura Bieszczadów

 • Górzanka - dawna cerkiew drewniana,
 • Łopienka – Sanktuarium Matki Boskiej,
 • Muzeum przyrodnicze – najnowocześniejsze w kraju muzeum przyrodnicze z 3 ekspozycjami: historyczną, geologiczną, fauną i florą Bieszczadów.
 • Sanok – Zamek z kolekcją ikon i galerią obrazów Z. Beksińskiego
 • Muzeum budownictwa ludowego – największy w Polsce Skansen. http://www.skansen.sanok.pl/
 • Nowosiółki – Muzeum Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Klasztor sióstr Nazaretanek
 • Hoczew- izba regionalna ze zbiorami etnograficznymi Zdzisława Pękalskiego www.pekalski-gallery.com
 • Bóbrka – dom twórczy „legraż” i Galeria Rzeźb przydrożnych
 • Cisna – „Dziupla” – izba przyrodniczo leśna
 • Czarna – Galeria „Barak” www.barak.art.pl
 • Lesko- Synagoga i cmentarz żydowski, Zamek Kmitów w Lesku http://www.kirkuty.xip.pl/lesko.html

Telefon kontaktowy: 697 855 737
 E-mail: